Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẶN PHƯƠNG ĐÔNG

Địa chỉ:       75 Võ Trường Toản, P.9,TP.Vũng Tàu

Điện thoại:  Mob /Hotline  0918 228 639   ; Tel  +84(02543)510988

Email:        phuongdongdiving@gmail.com    or    pds@phuongdongdiving.com  

Website:     phuongdongdiving.com

 

 

 

Form Liên hệ

*

*

*

*

*

*