Dự Án

LẶN LẮP ĐẶT TETRAPOD LÀM CẦU CẢNG CÀ NÁ -NINH THUẬN

LẶN LẮP ĐẶT TETRAPOD LÀM CẦU CẢNG CÀ NÁ -NINH THUẬN

LẶN LẮP ĐẶT TETRAPOD CẦU CẢNG CHO CẢNG QUỐC TẾ CÀ NÁ -NINH THUẬN
LẶN PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ

LẶN PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ

LẶN PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ Ở CÁC TỈNH THÀNH NHƯ BÌNH ĐẠI-BẾN TRE ;DUYÊN HÀI- TRẢ VINH ;TÂN PHÚ ĐÔNG 2 -TIỀN GIANG ;...
Cho thuê trạm lặn/DIVING EQUIPMENT FOR RENT

Cho thuê trạm lặn/DIVING EQUIPMENT FOR RENT

Bao gồm thiết bị lặn và nhân sự lặn /Diving Eqiupment & Diving Team.(C/W Certs...)
KHẢO SÁT ,VỆ SINH THÂN  TÀU -KIỂM TRA  CHÂN VỊT -BÁNH LÁY -SEACHEST ...QUAY VIDEO ,CHỤP HÌNH DƯỚI

KHẢO SÁT ,VỆ SINH THÂN TÀU -KIỂM TRA CHÂN VỊT -BÁNH LÁY -SEACHEST ...QUAY VIDEO ,CHỤP HÌNH DƯỚI

KHẢO SÁT ,VỆ SINH THÂN TÀU -KIỂM TRA CHÂN VỊT -BÁNH LÁY -SEACHEST ...QUAY VIDEO ,CHỤP HÌNH DƯỚI ...